Nešto o njoj

Svjetla grada se gase
krv se pretvara u vodu
i krugovi dima
nestaju iz vida –
Sve se mijenja,
ne ostaje ništa,
samo je ona
još uvijek tu.

Kostur u njenoj sjeni
savinutih leđa
umire u mukama
umire od gladi
a umro je možda
još davno.